Εκτύπωση

Δικαιολογητικά συμμετοχής

Δικαιολογητικά συμμετοχής που απαιτούνται για να γραφτεί ένας αθλητής στον όμιλό μας :

1. Mία αίτηση (σχετικά με το άθλημα στο οποίο προτίθεται να συμμετάσχει), την οποία μπορεί είτε να κατεβάσει από το site μας είτε να προμηθευτεί από τα γραφεία μας στις εγκαταστάσεις του ομίλου,

2. Μία βεβαίωση από το γιατρό, η οποία ενυπάρχει στην αίτηση και

3. Ένα πιστοποιητικό γέννησης από το Κ.Ε.Π.